Codinachs Architects

Lorem ipsum dolor sit amet, vix ea veritus delectus. Ignota explicari.

a

Contact

231 East 22nd Street, Suite 23 New York NY 10010

Email: office.ny@ratio.com
Fax: +88 (0) 202 0000 001

Thiết kế đô thị & Thị trấn bền vững

Vì nền tảng và bản sắc của chúng tôi, Codinachs Architects luôn làm việc dựa trên mối quan hệ chặt chẽ giữa thiết kế kiến ​​trúc và thế hệ thành phố. Không một thiết kế kiến ​​trúc nào có thể tồn tại độc lập với tác động của nó đối với thành phố và cách tiếp cận này là thành quả của hành trình cá nhân của Tiến sĩ Codinachs với tư cách là một giáo sư đại học và nhà nghiên cứu trong suốt nhiều năm.