Codinachs Architects

Lorem ipsum dolor sit amet, vix ea veritus delectus. Ignota explicari.

a

Contact

231 East 22nd Street, Suite 23 New York NY 10010

Email: office.ny@ratio.com
Fax: +88 (0) 202 0000 001

Thiết kế cảnh quan và đô thị

Sứ mệnh của chúng tôi đối với các thiết kế cảnh quan và đô thị là không can thiệp vào văn hóa đô thị mà là tăng thêm giá trị cho thành phố và trở thành một phần của cộng đồng địa phương. Các thiết kế của chúng tôi luôn tìm kiếm sự phù hợp chân thực với nét độc đáo.